Persondata

Oplysningspligt over for kontaktpersoner hos kunder og leverandører

databehandtlere.png
BXP blanket til anmeldelse af tilsyn 070
BXP blanket til rapportering fra tilsyn