top of page
Praktikophold

Værd at vide om praktikophold i Boligexperten Administration A/S

​BOLIGEXPERTEN blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer andelsboligforeninger og ejerforeninger. Vi beskæftiger os ikke med andet og har derfor en stor kompetence inden for foreningsadministration.

Den enkelte forening har en fast administrator og en fast regnskabsansvarlig, som trækker på et bagland af in-house eksperter inden for økonomi, jura og byggeteknik. Samarbejdet mellem BOLIGEXPERTEN og den valgte bestyrelse tilrettelægges nøje og bestyrelsen holdes løbende orienteret om tilskudsmuligheder, lovændringer samt foreningens økonomi.

Vi tilbyder et fuldt spektrum af administrations- og rådgivningsydelser, bl.a. finansiel rådgivning, byggesagsadministration, teknisk rådgivning og juridisk rådgivning, og administrerer ca. 500 foreninger eller ca. 23.000 lejligheder. Vi har ca. 65 ansatte.

 

En af vores målsætninger er at være den foretrukne foreningsadministrator i branchen og denne målsætning må siges at være opfyldt med en vækst på mere end 40% over de seneste 4 år.

 

BOLIGEXPERTEN er ikke som mange andre administrationsselskaber vokset i størrelse ved opkøb af andre selskaber, men er vokset ved organisk vækst, dvs. at vi er valgt af bestyrelsen eller af generalforsamlingen i hver enkelt forening, ofte på baggrund af anbefaling fra en af vores andre foreninger.

 

Vi tilbyder administration af foreninger i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Professionel ejendomsadministration er i dag ikke blot et spørgsmål om opkrævninger og bogholderi, men om ejendomsforvaltning i bred forstand. Dvs. bl.a. professionel rådgivning vedrørende renoveringer og forbedringer af ejendommen og generel rådgivning vedrørende den daglige drift af foreningen. Der tilbydes økonomisk/juridisk/teknisk styring af alle typer af byggeprojekter og renoveringsprojekter. Vi har ca. 60 ansatte fordelt på fire afdelinger, en administrationsafdeling, en regnskabsafdeling, en juridisk afdeling og en teknisk afdeling.

BOLIGEXPERTEN benytter sig af markedets mest moderne online løsninger. WEB Bestyrelser, som giver bestyrelserne online adgang til ejendommens økonomi, bilag og andre interne data og ProBo, der giver adgang til digital kommunikation mellem bestyrelse og beboere. ProBo indeholder også dokumentarkiv, bestyrelsesarkiv, beboerboks, opslagstavle, nyhedsbrevsfunktion, opgavestyring, SMS-service, foreningshjemmeside og meget mere.

Vi har domicil centralt i København på Vesterbrogade 12, hvor vi har kontorer på i alt 2.100 m2.

Praktikant i virksomheden

Praktikanten vil blive tilknyttet en kontaktperson i administrationsafdelingen i hele praktikperioden. I perioden vil praktikanten blive en integreret del af en administrators dagligdag og være med til at udføre forskellige arbejdsopgaver, herunder:
 

  • Kommunikation med og (juridisk) rådgivning af bestyrelser samt foreningernes beboere

  • Forberedelse og deltagelse i generalforsamlinger

  • Deltagelse i interne og eksterne møder

  • Kommunikation med fx offentlige instanser og foreningernes leverandører

  • Opkrævninger og reguleringer af foreningernes beboere

  • Gennemførelse af  andelshandler

  • Betalinger og budgetopfølgning

  • Diverse ad hoc opgaver
     

Der vil endvidere være mulighed for, at benytte noget af arbejdstiden til opgaveskrivning.

 

Vi tager praktikanter hvert efterår, med ansøgningsfrist typisk i februar.

bottom of page