Værd at vide om praktikophold i

Boligexperten Administration A/S

Boligexperten Administration A/S blev etableret i 1990 og er i dag Danmarks største administrationsselskab, som udelukkende administrerer ejer- og andelsboligforeninger. Vi beskæftiger os ikke med andet og har derfor en stor kompetence inden for foreningsadministration. Samtidig opnås en markant medarbejderspecialisering blandt alle centrale fagområder.

Den enkelte forening har en fast administrator og en fast bogholder, som trækker på et bagland af egne eksperter inden for økonomi, jura og byggeteknik. Samarbejdet mellem Boligexperten Administration A/S og den valgte bestyrelse tilrettelægges nøje og bestyrelsen holdes løbende orienteret om tilskudsmuligheder, lovændringer samt foreningens økonomi.

Boligexperten Administration A/S administrerer ca. 440 ejer- og andelsboligforeninger eller mere end 21.000 lejligheder. Der er tale om foreninger af meget forskellig størrelse fra små foreninger med få opgange op til store boligkomplekser med hundredevis af boliger.

Professionel ejendomsadministration er i dag ikke blot et spørgsmål om opkrævninger og bogholderi, men om ejendomsforvaltning i bred forstand. Dvs. bl.a. professionel rådgivning vedrørende renoveringer og forbedringer af ejendommen og generel rådgivning vedrørende den daglige drift af foreningen. Der tilbydes økonomisk/juridisk/teknisk styring af alle typer af byggeprojekter og renoveringsprojekter. Vi har 60 ansatte fordelt på fire afdelinger, en administrationsafdeling, en regnskabsafdeling, en juridisk afdeling og en teknisk afdeling.

Boligexperten Administration A/S benytter sig af markedets mest moderne online løsninger. WEB Bestyrelser, som giver bestyrelserne online adgang til ejendommens økonomi, bilag og andre interne data og WEB Beboere, som gør det muligt for den enkelte beboer at få direkte adgang til mange af ejendommens dokumenter. Her vises regnskaber, budgetter, referater, vedtægter, forsikringspolice, energimærke, vedligeholdelsesplaner m.m.

Vi har domicil centralt i København på Vesterbrogade 12, hvor vi har kontorer på i alt 2.100 m2.

Praktikant i virksomheden

Praktikanten vil blive tilknyttet en kontaktperson i administrationsafdelingen i hele praktikperioden. I perioden vil praktikanten blive en integreret del af en administrators dagligdag og være med til at udføre forskellige arbejdsopgaver, herunder:
 

  • Kommunikation med og (juridisk) rådgivning af bestyrelser samt foreningernes beboere

  • Forberedelse og deltagelse i generalforsamlinger

  • Deltagelse i interne og eksterne møder

  • Kommunikation med fx offentlige instanser og foreningernes leverandører

  • Opkrævninger og reguleringer af foreningernes beboere

  • Gennemføre andelshandler

  • Betalinger og budgetopfølgning

  • Diverse ad hoc opgaver
     

Der vil endvidere være mulighed for, at benytte noget af arbejdstiden til opgaveskrivning.

 

Vi tager praktikanter hvert efterår, med ansøgningsfrist typisk i februar.

 

Se mere her: www.ejendomsadministrator.dk

Arbejdstilsynet

Se vores glade smiley hos Arbejdstilsynet. www.arbejdstilsynet.dk

Grøn smiley: Virksomheden har ikke noget udestående med Arbejdstilsynet, som betyder, at Boligexperten har orden på sit arbejdsmiljø.

Medarbejder

Telefonbog over alle medarbejdere hos Boligexperten. Find vores direkte telefonnumre og e-mail adresser her.

Kontakt Boligexperten

Boligexperten Administration A/S
Vesterbrogade 12
1620 København V
33 22 99 41 (kl. 10-14)

adm@boligexperten.dk