top of page
HSH_9482.jpg

Tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan

En tilstandsrapport er en skriftlig vurdering af ejendommen, og giver et professionelt og neutralt overblik over boligens skader, nærliggende risiko for skader og tegn på skader.

En vedligeholdelsesplan hjælper med at prioritere vedligeholdelsesopgaverne og lægge budgetter 10 år frem. Det er et godt redskab for en forening til at prioritere renoveringsprojekter og kan ligge til grund for de beslutninger I tager.

BOLIGEXPERTENs tekniske afdeling tilbyder professionel udarbejdelse af tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner på baggrund af en grundig gennemgang af alle ejendommens bygningsdele med forventede levetider og en tidsmæssig prioritering af vedligeholdelsesarbejderne. Vi udarbejder 10-års vedligeholdelsesbudgetter, som bruges til styring af økonomien i budgetperioden.

 

Vores ydelser omfatter bl.a.: 

  • Deltagelse i møder med foreningen i forbindelse med beslutning om at udarbejde en vedligeholdelsesplan

  • I samarbejde med foreningen samling af eksisterende relevant materiale, bl. a. tegninger og oversigt over senest udførte vedligeholdelses- eller byggearbejder

  • Registrering og tilstandsvurdering af væsentligste bygningsdele på baggrund af tilgængeligt materiale og på baggrund af møder med foreningen

  • Udarbejdelse af rapport med prioritering og budgettering af anbefalede vedlige­holdelses­arbejder i en periode på 10 år

 

HusTekniker

I de fleste foreningsbestyrelser sidder der ikke personer med teknisk indsigt, hvilket gør det vanskeligt at prioritere ejendommens vedligeholdelsesopgaver og vurdere de konkrete tilbud fra håndværkere m.m.

 

Er det vigtigst at stoppe fugten i kælderen eller skal foreningen hellere bruge vedlige­holdel­ses­kronerne på understrygning af taget eller måske renovering af faldstammerne? Og hvad koster de forskellige opgaver? Har vi penge til flere af opgaverne, hvis vi nu planlægger det ordentligt?

 

BOLIGEXPERTEN tilbyder en HusTekniker ordning, hvor foreningen får en fast HusTekniker tilknyttet til at hjælpe bestyrelsen med at skabe overblik over ejendommens vedlige­holdelse. HusTeknikeren kan fungere både i ejen­domme med og uden vedlige­holdelses­plan. Den faste HusTekniker bliver bestyrelsens faglige samarbejdspartner, som har et grundigt kendskab til ejendommen og rådgiver bestyrelsen i både store og små sager, og samtidig sikrer at opgaverne bliver prioriteret. 

 

Hvis foreningen har en vedligeholdelsesplan, vil denne plan danne grundlag for HusTeknikerens rådgivning.

 

HusTeknikeren afholder 2 til 4 faste årlige møder med bestyrelse, vicevært og gårdmand, hvor de seneste 6 måneders vedligeholdelsesudgifter gennemgås og hvor vi kigger fremad mod de næste 6 måneder. En mere planlagt vedligeholdelse i samarbejde med HusTeknikeren kan give besparelser på vedligeholdelseskontoen. Bestyrelsen kan til enhver tid kontakte HusTeknikeren for at få et fagligt input til konkret sag og en vurdering af økonomien i sagen.

byggesager.jpeg

Byggesager

-

Administration.jpeg

Administration

af andelsboligforeninger

Administration af andelsboligforeninger.jpeg

Administration

af ejerforeninger

Camilla Kornerup Johansen_edited.jpg

Få gratis 
tilbud

Kontakt os eller bestil tilbud

bottom of page