top of page

Valuarvurderinger holder skansen


I foråret 2020 blev det såkaldte ”Blackstone ingreb” vedtaget i Folketinget, og begrebet ”fastholdt valuarvurdering” blev indført. Andelsboligforeningerne kunne så fremover benytte en valuarvurdering fra før 1. juli 2020 til beregning af andelsværdien, uden at skulle indhente en ny valuarvurdering hvert år. Dette skulle sikre andelsboligforeningerne mod et værditab.


Der er nu gået 2 år siden denne beslutning i Folketinget og valuarvurderingerne er i perioden steget mellem 5% og 30%, alt efter postnummer, Energimærke og vedligeholdelsesstand.


Typisk har andelsboligforeninger, som ligger i den høje ende af dette interval, valgt at overgå til ny valuarvurdering, mens andelsboligforeninger, som ligger i den lave ende af intervallet,valgt at bibeholde den fastholdte valuarvurdering. Vi har dog på de fleste generalforsamlingen oplevet en stor usikkerhed blandt andelshaverne om den fremtidige værdi af ejendommen på baggrund af en stigende rente og en stigende inflation.


Ejendomme ejet af andelsboligforeninger vurderes som udlejningsejendomme, som er følsomme over for stigninger og fald i renteniveauet. En rentestigning bør teoretisk medføre et fald i værdien af en udlejningsejendom, da en investor vil kræve et højere forrentningskrav af sin investering. Dette burde medføre faldende ejendomspriser på udlejningsejendomme.


Den 30-årige rente er på 18 måneder steget fra ca. 1% til ca. 4%, men valuarvurderingernepr. 31. december 2021 viste ikke tegn på værdifald, snarere tværtimod.


Inflationen var i april 2022 på 6,7%, hvilket også teoretisk bør tælle nedad på ejendomsværdierne.


En stigende rente og en stigende inflation bør medføre faldende efterspørgsel på udlejningsejendomme,men dette er ikke tilfældet i den virkelige verden.


Direktør Erik Andersen fra Nordicals har udtalt sig om emnet til Ejendomswatch. Nordicals erlandets største erhvervsmægler, med køb og salg af udlejningsejendomme som speciale.Nordicals udarbejder også mange valuarvurderinger til andelsboligforeninger.


Erik Andersen udtaler, at markedet fortsat drives af en høj efterspørgsel og et udbud, derstadig ikke matcher. Specielt fra de institutionelle investorer og fondene ser vi en høj efterspørgsel,og der kommer konstant nye internationale aktører til. Usikkerheden på aktiemarkederne har traditionelt skubbet investorerne i retning af andre aktiver, heriblandt ejendomme.Erik Andersen ser således positivt på udviklingen på ejendomsmarkedet i 2022.


Det er med andre ord efterspørgslen efter udlejningsejendomme, der påvirker den fremtidige

værdiansættelse. Så hvis investorerne ikke lader sig påvirke af stigende renter og stigende

inflation, men fortsat efterspørger udlejningsejendomme, så må risikoen for faldende ejendomspriser være relativt lille.


Boligexperten/25.05.2022


Comments


bottom of page