top of page

Tilbage til den gode gamle Tinglysningspraksis


Da den nye ejerlejlighedslov trådte i kraft i 2021 og sammen med den, de nye normalvedtægter, besluttede Tinglysningsretten at afvise at tinglyse særvedtægter for ejerforeninger. De ejerforeninger der blev fanget af dette, var eksempelvis ejerforeninger der har lavet en gennemgribende oprydning i deres vedtægter, med udgangspunkt i normalvedtægten, men med tilrettelse til ejerforeningens individuelle behov, på visse paragraffer.


Tinglysningsretten tolkede loven således, at det kun var sær-paragrafferne der skulle tinglyses på ejendommen, da Normalvedtægten var gældende ved lov. Denne praksis betød, at man som ejerforening, ikke havde et samlet sæt dokumenter med de gældende regler (vedtægten) for ejerforeningen og dette opponerede både administratorer og ejendomsadvokater imod.


Ejerlejlighedsloven § 5, stk. 3 nævner, at særvedtægter kan tinglyses og derfor har der i det sidste 1½ år været en kamp mellem Tinglysningsretten og administratorer samt ejendomsadvokater, om retten til at vedtage og tinglyse særparagraffer, som er tilpasset netop den individuelle ejerforening.


I Boligexperten har vi for flere foreninger, kæret afgørelser fra Tinglysningsretten og fået medhold i specifikke sager. Men der var brug for et overordnet holdningsskifte hos Tinglysningsretten.


Ved en dom i Vestre Landsret (VL B-0437-21 kendelse af 10. maj 2022) afgjordes striden endeligt og Tinglysningsrettens praksis er blevet underkendt som værende i strid med ejerlejlighedslovens regler og nu kan alle ejerforeninger, som hidtil, anmelde særvedtægter.


Vi glæder os derfor til at kunne komme igennem det efterslæb, som dette tovtrækkeri har medført.


Har I, som forening, brug for at få gennemgået jeres vedtægter, så står vi altid til rådighed med hjælp og vejledning.


Boligexperten/25.5.2022

コメント


bottom of page