top of page

Forbud med korttidsudlejning i ejerforening underkendt af Landsretten

Landsretten var enig med Tinglysningsretten i at et forbud mod udlejning af en ejerlejlighed i kortere tidsrum end 3 måneder pr. gang, som var indholdet i vedtægtsændringen, må anses for et sådant indgreb i den enkelte ejerlejlighedsejers rettigheder over ejerlejligheden, at det ikke gyldigt kan vedtages uden tiltrædelse fra samtlige ejere i ejerlejlighedsforeningen.


E/F Mølleåparken havde på hhv. ordinær og ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal vedtaget en ændring af ejerforeningens vedtægter. Selv om der på den ekstraordinære generalforsamling var 2/3 flertal for vedtægtsændringen, var der dog 75 stemmer imod forslaget.


Ejerforeningens advokat havde fremført, at baggrunden for vedtægtsændringen var at forbyde erhvervsmæssig hoteludlejning af lejlighederne i form af udlejning via Airbnb og lignende, samt at lejlighederne skal anvendes til helårsbeboelse og en anvendelse af lejlighederne til korttidsudlejning på hotellignende vilkår vil være i strid med dette.


Tinglysningsretten bemærkede, at vedtægtsændringen indeholdt et generelt forbud mod udlejning i kortere tidsrum end 3 måneder og således ikke kun rammer udlejning på hotellignende vilkår, men også enkeltstående udlejning i et kort tidsrum af ejerlejlighederne.

Vedtægtstillægget kunne således ikke tinglyses uden samtykke fra alle ejere i ejerforeningen.


Kilde: V.L.K. 23. september 2019 i kære 7. afd. B-0347-19. Offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen UfR 2019.4084.


Bemærkninger fra Boligexperten:


I denne forening er udlejning tilladt og en vedtægtsændring om begrænsning af korttidsudlejning i mindre end 3 måneder er derfor en indskrænkning af ejerens rettigheder og kræver samtykke/enstemmighed.


Ejerforeningens advokat procederede sagen på, at bestemmelsen skulle hindre hotellignende erhverv, men denne argumentation blev ikke accepteret, da forbud mod korttidsudlejning begrænser i videre omfang end hotellignende erhvervsmæssig drift.


Det skal præciseres, at afgørelsen ikke er udtryk for, at der ikke kan vedtages vedtægtsændringer om korttidsudlejning, men i dette tilfælde blev ændringen tilsidesat af Landsretten.


Såfremt en ejerforening har et generelt forbud mod udlejning mener vi, at man kan vedtage og tinglyse en bestemmelse om korttidsudlejning, da bestemmelsen i så fald vil åbne op for adgangen til udlejning og dermed ikke begrænser ejerne.


Boligexperten/05.12.2019

Comments


bottom of page