top of page

Datatilsynet fokuserer i 2024 på foreninger.
Datatilsynet har netop offentliggjort, hvilke områder der er fokus på i 2024. Et af områderne er ejer-, andels- og boligforeninger.


I forbindelse med administrationen behandler vi som administrationsselskab en lang række oplysninger om de registrerede og vi vil ofte også håndtere eksempelvis retten til indsigt eller sletning på vegne af den dataansvarlige andels- eller ejerforening. Datatilsynet vil i 2024 fokusere på håndteringen og overholdelse af de registreredes rettigheder, primært hos os som professionel aktør. Derudover har foreningerne tit også egne arkiver og registre som ligeledes er omfattet af GDPR-loven.


Herudover vil Datatilsynet sætte fokus på foreningers brug af tv-overvågning. I den forbindelse har tilsynet udarbejdet vejledninger både til offentlige og private aktører. De nye vejledninger beskriver, hvad man skal være særlig opmærksom på, hvis man som offentlig myndighed eller boligorganisation ønsker at anvende tv-overvågning, herunder hvilke regler der gælder specifikt for disse dataansvarlige.


Nedenfor er indsat link til de typiske brud på persondatasikkerheden og forslag til hvordan de undgås samt tillige link til den nye vejledning om TV-overvågning fra december 2023.
Comments


bottom of page