top of page

Udlejning via AIRBNB


I mange foreninger diskuteres der livligt, hvorvidt man har ret til at udleje sin lejlighed gennem AirBnB. Konceptet for AirBnB er, at privatpersoner udlejer dele eller hele lejligheder til turister i en tidsbegrænset periode, som regel nogle få dage eller uger. Der foreligger endnu ingen domme, hverken på ejer- eller andelsboliger, omkring sanktionsmulighederne overfor dette. Der er nu kommet den første dom i en sag om opsigelse af en lejelejlighed på baggrund af ulovlig udlejning. Her fik udlejer medhold i, at det var berettiget at opsige lejer. I lejekontrakten var en bestemmelse om, at brugen af lejligheden ikke måtte overlades til andre eller lejligheden benyttet til andet end aftalt. På baggrund af skærmprint fra Air BnB's hjemmeside og vidneudsagn fra bl.a. naboer, blev det slået fast, at lejligheden fortsat blev udlejet trods udlejers indsigelser herimod. Retten gav udlejer medhold i, at udlejer var berettiget til at ophæve lejemålet. En del andelsboligforeninger, har en passage i deres vedtægter om, at andelshaver "hverken helt eller delvist må overlade brugen af boligen til andre end medlemmer af sin husstand". Her i Boligexperten har vi en forventning om, at denne formulering vil holde i retten, så andelshaver med rette kan ekskluderes for ulovlig udlejning, hvis der skulle komme en eventuel retssag. Men vi afventer endnu i spændt forventning den første dom på området for andelsbolig- og ejerforeninger. Nogle foreninger har ønsket specifikt at lovliggøre udlejning via AirBnB, og har tilrettet vedtægterne, så udlejningen sker under kontrollerede vilkår. (Dom: BS H-1883/2014)


bottom of page