top of page

Igen bundrekorder ved rentetilpasningen


Som forventet gav den store rentetilpasning til årsskiftet 2014/15 et markant fald i renterne ved F3-lån og F5-lån hos de 3 store kreditforeninger - se tabel herunder. Har foreningen et af disse lån, som skal rentetilpasses ved årsstiftet, vil det medføre en større rentebesparelse.

F1-lånet må siges at være på vej retur af flere årsager. Realkreditinstitutterne har ført en massiv kampagne imod F1-lån i pressen og der er også drejet på gebyrskruen på dette lån. Alene en kursskæring på 0,30% hvert år og en stigning i bidragssatserne for dette lån har medført at F1-lånet nu er blevet "upopulært". Samtidig er renterne for F3-lån og F5-lån faldet markant, så mange har sikret sig i flere år til en lavere rente. Skulle man ønske lån med helt korte renter, er cibor 6 lånet et udmærket alternativ med to årlige rentetilpasninger og en lavere rente end F1-lånet.

Umiddelbart virker F5-lånet mest interessant. Til en rente på omkring 0,6% kan man nu rentesikre sig i 5 år.

Som vi flere gange har nævnt bør man naturligvis overveje andelsboligforeningens finansielle strategi, hvis foreningen har et af disse F-lån. Nogle foreninger kunne med fordel overveje et 2,5% 30-årigt lån eller et 2,0% 20-årigt lån, som begge er tæt på kurs 100 (hvis det er med afdrag).

Men dette skal ses i sammenhæng med hele foreningens økonomi, foreningens belåningsgrad og øvrige lån.


bottom of page