top of page

Nye vandrør uden byggerod...


Vidste du, at gennemsnitslevetiden for vandrør er omkring 40-60 år? Mange røranlæg i Københavnske ejendomme stammer tilbage fra bygningens opførelse. Men nye rør er for de fleste ikke kun et spørgsmål om en stor udgift, men også tanker om de gener byggeriet medfører.

I ejerforeningen Buddinge Torv havde man gennem en årrække lappet skader på tærede vandrør. På et tidspunkt var der ikke mere at gøre – de rør skulle fixes! Foreningen valgte at få to tilbud: Et på en traditionel udskiftning, og et på en oprensning og coating af de eksisterende rør.

Der var snak frem og tilbage, især da regnestykket viste, at en oprensning af de eksisterende rør ville blive ca. halv pris af entreprisesummen for helt nye rør. Foreningen valgte derfor, som en prøve, at starte med at få renset rørene i kun én opgang. De ødelagte rør var fyldt med kalk og rust. Alle vandhaner, pumper og ventiler blev afmonteret, hvorefter rørene blev renset igennem med specialgranulat, for at fjerne aflejringerne. For at forhindre fremtidige tæringer, blev rørene til slut indvendigt belagt med epoxid harpiks.

Foreningens administrator Ken Jeppesen udtaler: ”Fordelen ved at genbruge de eksisterende rør er, at der ikke skal brydes fliser og rørkasser op, som efterfølgende skal genetableres. Firmaet som foreningen benyttede, styrede alt vedrørende indsamling af nøgler. Der var minimale gener for beboerne. For eksempel var en lejlighed aldrig helt uden vand – der var altid enten koldt eller varmt vand i hanen.”

I processen skulle toiletterne også tages af. Her fik foreningen indgået den aftale, at når toiletterne skulle sættes på igen, gjorde det ingen prisforskel, om det var de gamle eller nye toiletter der skulle monteres. Mange ejere valgte derfor at købe et nyt toilet, og sparede dermed udgiften til montering. Oven i hatten blev det faktisk også en vandbesparelse ud af det, da der blev installeret mange nye to-skyls toiletter.

Foreningen var godt tilfreds med resultatet, og besluttede at få gjort det i resten af ejendommen for et par år siden.

Vil du vide mere om mulighederne for udskiftning af rørene i din forening?

Kontakt din administrator i dag, og hør flere erfaringer.


Comments


bottom of page