top of page

Fordeling af udgifter i ejerforeninger


I ejerforeninger fordeles udgifter altid efter en fordelingsnøgle, som fremgår af foreningens vedtægter, nemlig de tinglyste fordelingstal. Eneste udgifter, som ifølge lovgivningen kan fordeles anderledes, er forbrugsudgifter. Som regel betaler alle ejere lige store beløb til TV-signal, og vand / varme opdeles efter forbrug.

Lad os tage et eksempel:

Du har ejerforeningens største lejlighed. Men din lejlighed har samtidig et mindre antal vinduer end naboens, og det er selvom naboen faktisk har færre kvadratmeter end dig. Når foreningen skal skifte vinduer, skal du - fordi du har størst lejlighed og dermed størst fordelingstal - betale en større andel end din nabo, selvom du har færre vinduer.

Selvom lovgivningen er klar, er der jævnligt konflikter om udgiftsfordelingerne i ejerforeninger i retssystemet.

En ejerforening havde vedtaget at etablere en vedligeholdelsesfond, hvor der skulle indbetales efter enheder, i stedet for efter de tinglyste fordelingstal. Dette blev besluttet af alle de fremmødte på en generalforsamling. En erhvervslejer tager forbehold for forhøjelsen, men indbetaler alligevel det beløb der opkræves.

Seks år efter besluttes det, at beløbene skal forhøjes. Efterfølgende gør erhvervslejeren indsigelser: Der skulle indbetales efter fordelingstal!

Sagen endte ved Boligretten i Roskilde (BS 1A-1144/2012), og den 10/9-2013 blev der afsagt dom. Erhvervslejeren fik ret.

Ifølge Ejerlejlighedslovens § 6, stk. 2 skal fællesudgifter betales efter fordelingstal. En ændring heraf må som udgangspunkt kræve 100 % enstemmighed – dvs. alle i hele foreningen skal stemme for forslaget. Der er ikke kun tale om dem der møder op på generalforsamlingen skal stemme for. Dem der ikke møder op og stemmer, skal aflevere en samtykkeerklæring om de kan stå inde for at forslaget kan vedtages.

Har du juridiske spørgsmål, så kontakt Boligexpertens Juridiske Afdeling på telefon 33 29 10 70 eller e-mail: advokat@boligexperten.dk


コメント


bottom of page