top of page

En krone sparet – en krone tjent?


Her er historien (ganske autentisk), om en københavnsk andelsboligforening, som på den hårde måde lærte, hvad arbejdsgiveransvar indebærer.

Foreningen har ansat en vicevært, som de er meget tilfredse med. Han er arbejdsom - og også initiativrig! Han opdager nogle problemer med murværket, griber derfor sin vinkelsliber og går i krig.

Desværre for den initiativrige viceværts arbejdsgiver – andelsboligforeningen - viser det sig, at en anonym person sikrer sig billeddokumentation af arbejdet. Der mangler blandt andet afskærmning, når arbejdet med vinkelsliberen udføres. Dette resulterer i en anmeldelse til Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet udsteder påbud. Bestyrelsen kan bekræfte, at arbejdet er igangsat på eget initiativ. Alligevel ender foreningen med en politianmeldelse, sammen med et forbud mod at fortsætte arbejde, så længe det ikke er ”sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”.

Pga. politianmeldelsen, venter foreningen nu en bøde i størrelsesordenen 5. – 15.000 kr. - Rigtig ærgerlige penge.

Pointen er, at foreningen er underlagt et arbejdsgiveransvar, når de selv ansætter en medarbejder. Og det kan ende med at koste ligeså dyrt som en håndværkerregning i den lange ende.

Vil du vide mere om arbejdsgiveransvar? Så tag kontakt til din administrator, som kender til reglerne på området.


Comments


bottom of page