top of page

Tips og tricks fra HOFOR vedrørende foreningens varmecentral.


Som led i Boligexpertens partnerskab i Energispring, har vi modtaget nedenstående tips fra HOFOR.

 

Gode råd om for høj returtemperatur

Der er særlige krav til hvor høj returtemperatur en bygning må sende tilbage til forsyningsværket (HOFOR) afhængig af hvornår bygningen er opført. Se oversigten forneden der viser hvilke krav der gør sig gældende.

 

Oversigt over maksimal returtemperatur baseret på bygningens opførelses-år

Ejendomme bygget

 

 

Maksimal returtemperatur

Før 1997

50°C

Efter 1997

45°C

Efter 2016

40°C

 

For høj returtemperatur i sommerperioden:

I de varme måneder kan der opstå problemer med en for høj returtemperatur. Det kan bl.a. skyldes at der bliver sommerlukket forkert. Korrekt sommerlukning er at lukke for varmeveksleren på forsyningssiden (primær) eller at varmtvandsproduktionen er utidssvarende og/eller indstillet til højere varmtvandstemperatur end 55°C.

 

Gode råd, når fremløbstemperaturen reduceres til ca. 65°C:

• Kontroller at sommer stop-temperaturen er tilpasset bygning og anvendelse

• Ved manuelt sommerluk, skal der kontrolleres at der er sommerlukket korrekt

• Varmtvandstemperaturen i beholder skal indstilles til ca. 55°C. Observer at cirkulation er min. 50°C – Hvis varmetabet i brugsvandscirkulationen er større end 5°C, bør undersøgelse iværksættes.

• Sommerperioden er en god tid til at udbedret fejl og mangler i varmecentralen / centralvarmesystemet.

 

Indregulering af nybyggede ejendomme

Erfaringer viser at 8 ud af 10 bygninger ikke er indreguleret korrekt, når de overgår til driften. Der er således et stort potentiale for at reducere varmeforbruget og forbedre afkølingen i bygningen ved at gennemgå og indregulere bygningens installationer.

Comments


bottom of page