top of page

Opdatering - Generalforsamlinger udsættes på grund af smittefare


Både sundhedsmyndighederne og sundhedseksperter forventer at Corona-smitten vil toppe i slutningen af april 2020.


Regeringens forbud mod forsamlinger over 10 personer bliver helt sikkert forlænget ind i april måned. Så vi ser ingen grund til at indkalde til generalforsamling i april 2020 for efterfølgende at udsætte den.


Vi anbefaler derfor allerede nu, at generalforsamlinger i hele april 2020 udsættes. Det er ikke tidspunktet til at samles mange mennesker med tæt kontakt i mange timer.


Mange af landets større aktieselskaber har også valgt at udsætte forårsgeneralforsamlingen til afvikling på et senere tidspunkt.


En gennemførelse af generalforsamlingen på et senere tidspunkt, vil ikke bevirke ugyldighed, selv om generalforsamlingen i så fald ikke vil blive afholdt i henhold til vedtægternes formelle krav. Mange foreninger har f.eks. krav om afholdelse af generalforsamling inden udløbet af april måned. Dette har Østre Landsret fx slået fast i TBB1999.222, hvor en gennemførelse af generalforsamlingen i marts måned ikke medførte ugyldighed, selv om vedtægterne foreskrev at generalforsamlingen skulle afholdes i april måned.


Af hensyn til vores medarbejderes sundhed deltager Boligexperten ikke i hverken generalforsamlinger eller andre fysiske møder frem til den 1. maj 2020.


Budgetmøder og andre møder kan afholdes som videomøder eller telefonmøder.


Vi forventer stadig at kunne afholde de udsatte generalforsamlinger inden sommerferien.


Vi opretholder sædvanlig service via mail og telefon. Dog har vi en del medarbejdere med børn, som fra hjemmearbejdspladsen skal forsøge at arbejde, samtidig med at børnene fra daginstitutionerne og fra de lukkende skoler løber rundt i boligen. Derfor kan der forekomme lidt længere svartider.


Vi er blevet mødt med stor forståelse fra alle efter vores anbefaling om udsættelse af generalforsamlingerne og manglende deltagelse i fysiske møder efter vores nyhedsbrev fra sidste uge.


Vi håber også på jeres forståelse, når vi nu anbefaler at forlænge udsættelsen af alle generalforsamlinger i hele april måned.


Boligexperten/20.03.2020

Comentarios


bottom of page