top of page

Fremtidens forbrugsmåling skal kunne fjernaflæses,

og alle manuelle forbrugsmålere skal senest i 2027 være udskiftet til fjernaflæsning. Det er vedtaget i EU.


Målet med EU direktivet er, at vi skal blive bedre til at spare på energi og ressourcer. Og det skal bl.a. ske ved at give forbrugerne adgang til opdaterede forbrugsdata via apps eller webportaler. Når forbrugerne kan følge deres forbrug, kan de også nemmere ændre adfærd og reducere energiformålet.

Hvad betyder det helt konkret?

Allerede i år skal man som ejer- eller andelsboligforening sikre, at alle energi-, varmtvands- og varmefordelingsmålere monteret efter 25. okt. 2020 kan fjernaflæses. Fjernaflæste målere skal endvidere fra tredje kvartal 2020 desuden aflæses minimum 2 x årligt og regnskaberne skal fremadrettet rumme en del flere informationer (bl.a. tidligere års forbrug).

Alle målere med fjernaflæsning skal endvidere aflæses månedligt senest i 2022.

Oplysningerne kan stilles til rådighed via internettet og opdateres så ofte, som det kan lade sig gøre i forhold til målere og systemer. Endelig i 2027 skal alle manuelle varme- og varmtvandsmålere være udskiftet til fjernaflæste målere.

Umiddelbart kan 2027 virke langt ude i fremtiden, men ved at udskifte til fjernaflæsning i god tid, kan man opnå en lang række andre økonomiske og ressourcebesparende fordele.

Ifølge det nye direktiv skal regnskabet indeholde:

  • Historisk forbrugsinformation. Sammenligninger af forbrugerens energiforbrug med forbruget i samme periode året før.

  • Information om brændselsmix. Bl.a. oplysninger om drivhusgasemissioner (CO2udledning).

  • Nuværende aktuelle (energi-) priser og forbrug.

  • Sammenligning med en normal gennemsnitsforbruger.

  • Regnskabet skal kunne være elektronisk.

Direktivet er endnu ikke omsat til dansk lovgivning, men der forventes kun små eller slet ingen afvigelser fra EU-direktivet. Loven forventes at træde i kraft 25. oktober 2020.

Venlig hilsen

Boligexperten Administration

Kommentare


bottom of page