top of page

Fremtidens forbrugsmåling skal kunne fjernaflæses
I oktober 2020 oplyste vi første gang om de nye regler for fjernaflæste forbrugsmålere. Alle målere med fjernaflæsning skulle fra 2022 kunne aflæses månedligt. Oplysningerne kan stilles til rådighed via internettet og opdateres så ofte, som det kan lade sig gøre i forhold til målere og systemer.

Endelig i 2027 skal alle manuelle varme- og varmtvandsmålere være udskiftet til fjernaflæste målere. Umiddelbart kan 2027 virke langt ude i fremtiden, men ved at udskifte til fjernaflæsning i god tid, kan man opnå en lang række andre økonomiske og ressourcebesparende fordele. Vi har aftalt med de største aktører på markedet – Ista, Brunata og Techem – afhængigt af hvilket firma foreningen nu benytter, at de automatisk sender et tilbud til den enkelte forening via Boligexperten, med henblik på en opgradering af målerne i ejendommen.

Comments


bottom of page