top of page

Det varme vand skal måles pr. 1. januar 2017


I et tidligere nyhedsbrev har vi fortalt, at alt varmtvandsforbrug skal afregnes efter individuelle målere i hver lejlighed pr. 1. januar 2017 pga. implementering af energi-direktiv fra EU.

Mange har været interesserede i at høre, om man kan blive undtaget for lovkravet om de individuelle varmtvandsmålere.

Man behøver ikke sætte varmtvandsmålere op, såfremt det ikke er teknisk gennemførligt eller rentabelt. Men man skal kunne fremvise dokumentation for, at det ikke har kunnet betale sig, hvis der ikke opsættes målere hvor det er teknisk muligt.

Hvordan får I sådan en beregning?

I kan kontakte jeres varmefirma direkte. For eksempel har Brunata lagt et beregningsskema op på deres hjemmeside. Techem tilbyder et gratis ejendomstjek. Og Ista har allerede lavet beregningen på udvalgte ejendomme som Boligexperten administrerer.

Der er endvidere rentabilitetsberegninger i den nye målerbekendtgørelse, som kan findes her.

Alternativt kan i få lavet en uvildig gennemgang af et rådgivende ingeniørfirma. Se for eksempel vedlagte skrivelse fra en af vores samarbejdspartnere - Gaihede A/S.


bottom of page