top of page

Er i sikret mod tilbageløb af vand til vandværket?


Ifølge Bygningsreglementet er man forpligtet til sikre sine drikkevandsinstallationer mod tilbagestrømning af vand til vandværket, som kan forurene drikkevandet. Især hvis I har erhvervslejere i bygningen, kan det forårsage forurening, hvis der f.eks. strømmer vand fra industriopvaskemaskiner, vaskerianlæg og lignende tilbage gennem foreningens vandinstallationer. Det kan også ske ved påfyldning af vand til centralvarmeanlægget, såfremt bygningens installationer ikke er forsvarligt sikret og vedligeholdt. Man kan montere en tilbagestrømssikring på fordelingsledningen ved indføringen i ejendommen. Læs mere i denne brochure fra Kemtech om hvordan i sikrer ejendommens drikkevand eller kontakt jeres VVS'er for at få tilbud på installation.


bottom of page