top of page

Lovkrav om individuel forbrugsmåling af varmt vand


EUs medlemslande har underskrevet et energi-direktiv, hvori det indgår, at alt varmeforbrug skal afregnes efter individuelle målere pr. 1 januar 2017.

Mange har været interesserede i at høre, om man kan blive undtaget for lovkravet om de individuelle varmtvandsmålere i navnlig gamle bygninger.

Steen Fahlmann Nielsen fra Techem fortæller, at der er en såkaldt "kattelem" i lovgivningen: "Lovgivningen nævner i paragraf 6, at installeringen skal gennemføres, hvis det er 'teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt'. Men i langt de fleste tilfælde er det omkostningseffektivt og i ni ud af ti tilfælde, er det også teknisk gennemførligt", nævner han.

Hvis man vil søge dispensation, skal det ske gennem kommunalbestyrelsen. Det kan dog blive en nedslående affære, hvis man spørger Pernille Lind Husen, juridisk konsulent i Ejendomsforeningen Danmark. "Kommunerne går op i at spare energi, så man skal komme med nogle rigtig gode grunde, hvis man vil gøre sig nogen forhåbninger om dispensation", siger hun.

Steen Fahlmann Nielsen kan også fortælle, at det i langt de fleste tilfælde er rentabelt at installere individuelle varmtvandsmålere. "Vi anbefaler, at man installerer varmtvandsmålere på hver kilde. Vores erfaring fra de seneste ti år viser, at forbruget falder op til 35 procent", siger han.

EU-direktivet foreskriver også, at:

  • Beboere skal have adgang til forbrugoplysninger flere gange årligt.

  • Forbrugsopgørelsen skal kunne leveres elektronisk.

  • Udgifter forbundet hermed kan pålignes beboeren.

Men disse tre punkter er indtil videre udsat på ubestemt tid...

bottom of page