top of page

Hvornår er man andelshaver?


Retten på Frederiksberg har afsagt dom i en sag, hvor lejere blev tilbudt at overtage deres lejemål på andelsbasis.

Nu var der det specielle i denne sag, at en af lejerne melder sig ind i andelsboligforeningen, men får aldrig indbetalt sit indskud trods flere rykkere. Han betaler dog løbende sin husleje.

Og her begår foreningen en fodfejl: Da han jo er i restance, vælger foreningen, via advokat, at ekskludere ham. Beboeren får at vide, at lejligheden vil blive solgt, og at han vil blive afregnet.

Da lejligheden bliver solgt, får beboeren så at vide, at han alligevel ikke bliver afregnet overskuddet ved handlen.

Hvorfor?

Jo, da han ikke har betalt sit indskud, har han reelt aldrig været andelshaver. Han er løbende blevet rykket for beløbet, så foreningen har gjort opmærksom på problemet.

Han havde således ikke status som andelshaver, men måtte betragtes som en lejer. Derfor fik han ikke den økonomiske gevinst der var ved salget.

(BS K-2704/2013)

bottom of page