JA TAK til gratis tilbud

Modtag gratis tilbud på administration af andelsboligforening eller ejerforening!

Nye regler ved salg af andelsboliger.

Ændringer i Nøgleoplysninger skal gøre andelshandler mere transparent

Den 1. januar 2014 indførte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (Boligministeriet) nye regler for salg af andelsboliger. Formålet er, at give køberen standardiserede nøgleoplysninger om andelsboligforeningernes økonomiske situation.

Dermed skal det blive nemmere at sammenligne andelsboligforeninger samt reducere eventuelle økonomiske risici, der kan være forbundet med at købe en andelsbolig.

I praksis betyder det, at sælgers oplysningspligt bliver skærpet. Foreninger bliver omfattet af de nye regler, når der er afholdt generalforsamling for regnskabsåret 2013 eller 2013/14.

Hvilke nøgleoplysninger skal udleveres?
Fremover skal der udleveres to nøgleoplysningsskemaer til køber, som fremhæver foreningens økonomiske forhold – et skema som omhandler foreningens økonomi og et som omhandler økonomien i den enkelte andelsbolig.

1. ”Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen”
Skemaet består af fire områder og udfyldes på baggrund af det senest godkendte regnskabsmateriale:
 
1. Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen
2. Oplysninger om foreningens drift
3. Oplysninger om byggeteknik og vedligehold
4. Oplysninger om foreningens finansielle forhold

2. ”Nøgleoplysningsskema om andelsbolig til salg”
Skemaet indeholder oplysninger om boligen, hvordan prisen er beregnet, og om der er vedtaget ændring af boligafgiften det kommende år. Ud over nøgleoplysningsskemaer skal sælger udlevere flere dokumenter til køber – budget, årsregnskab, vedtægter, vedligeholdelsesplan, referater og energimærke.

Elektronisk indberetning af nøgleoplysninger
Begge skemaer skal udfyldes af foreningens bestyrelse (administrator) og indberettes til Boligministeriets internetbaserede nøgleoplysningssystem. Udfyldte eksemplarer kan sendes elektronisk til andelshaveren.

Én gang årligt skal foreningens penge- og realkreditinstitutter angive de finansielle oplysninger til det internetbaserede nøgleoplysningssystem. Det er op til bestyrelsen (administrator), at indberette nøgleoplysninger samt udlevere ”Nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen” til sælgeren af andelsboligen senest 10 arbejdsdage efter anmodningen herom.

Vi hjælper jer igennem processen
Boligexperten har fulgt implementering af den nye lov fra starten meget tæt og har lagt en klar procedure for levering af nøgleoplysninger ved andelshandlerne.

Vi kan hjælpe jer med at opfyled de nye regler, udfylde de nye skemaer og indberette alle oplysningerne. Læs mere om vores procedure (pdf download i toppen) og læs mere om de nye regler på Boligministeriets hjemmeside.

Book et uforpligtende møde

Camilla Kornerup Johansen.JPG

Kontakt  Camilla Kornerup Johansenckj@boligexperten.dk og book et personligt møde!