Minimér risiko for tab

Vores juridiske afdeling omfatter en inkassofunktion, som sikrer andelsboligforeninger og ejerforeninger en effektiv arbejdsgang og minimerer risikoen for tab.

Ejerforeninger: Ved manglende betaling af fællesbidrag sendes sagerne ofte hurtigt til inkasso, og i yderste konsekvens kan det ende med en tvangsauktion. Vi sørger for at følge op og bistår ejerforeninger med relevant og kompetent rådgivning.
 

Andelsboligforeninger: Ved manglende betaling af husleje sendes påkrav til lejerne og sagen kan afsluttes med lejemålets ophør. Vores juridiske afdeling er behjælpelig ved eksklusionssager, når vedtægterne overtrædes. Vi rådgiver også om reglerne ved tvangssalg og tvangsauktion, hvis en andelshaver ikke kan betale boligafgift og/eller ydelserne til sine kreditorer.
 
Alle advokater i BOLIGEXPERTENs juridiske afdeling er medlem af Advokatsamfundet i Danmark, og har tegnet de lovpligtige ansvarsforsikringer mv.

Ring til en af vores advokater og hør mere om vores ydelser indenfor juridisk rådgivning og inkasso. Telefon 33 29 10 70 - E-mail: advokat@boligexperten.dk

Bestil et gratis tilbud på ejendomsadministration eller arrangér et uforpligtende personligt møde.

 

Per Skelbæk

Per Skelbæk, advokat (H)

Direkte 44 22 97 38 (kl. 10-14)

per@boligexperten.dk